VASTUVÕTULE …

Vastuvõtule registreeri tel. 64 11 601 Holistiline Kliinik, Tallinn, Pärnu mnt 67a, V korrus.