KÄRGPERE

Paljud inimesed otsustavad, et nad parem teevad läbi lahutuse valud ja piinad, aga ei jää enam õnnetusse või narriks tegevasse suhtesse.

Kärgperede kohta: ideaalis on võitnud nii lapsed kui ka vanemad. Lastel on olulisi inimesi rohkem ja vanematel vastutus jagatud. Sellisest perest kasvavad teistega arvestada oskavad inimesed, sotsiaalselt küpsed. Kärgperes on kõike natuke rohkem, mitte me ei jää millestki ilma.

Lahutus on kriis ja valmidust koostööks pole kerge saavutada. Enim tekitab pingeid halb korraldatus, pole kokku lepitud igapäevaelu pisiasjades, kes peseb pesu, teeb süüa, käib poes ja millal ta seda teeb. Tundlik teema on raha: kellele ja kui palju kulutatakse? Selles osas on probleemid samad traditsioonilise peremudeliga. Lisandunud on, kuidas säilitada lihase vanema roll lapse elus.

Minu, sinu, meie lapsed saavad koos suurepäraselt hakkama, kui neil on endast lugupidavad ja teineteist aktsepteerivad vanemad. Laste kaudu avalduvad pere probleemid, kuid lahendama peavad neid täiskasvanud ning siin ootamine võib tuua probleemi süvenemise ja laste sulgumise endasse. Teraapiasse olen kutsunud vanemad ilma lasteta, et parandada ja teadvustada paarisuhtes toimuvat ja õpetada neid mõistma kaaslase käitumise põhjusi. Probleemide korral on häid tulemusi andnud see, kui terapeut läheb ja kohtub perega nende tavapärases keskkonnas, nende kodus. Sellisel paaritunnisel vaatlusel saab anda tagasisidet, mis peres toimub ja mida saaks muuta.

Oluline on endas selgusele jõuda ning teadvustada, mida ja keda te jätkuvalt otsite. Hirm ja üksindus paneb naisi manipuleerima mehega, tuues ettekäändeks lapsed ja majad, ning ebakindel mees ei saagi aru, miks ta sellisel viisil käitub.

Meil on piisavalt vabandusi selle kohta, miks me ei saavuta maailmas seda, mida tahaksime, ning üks kõige populaarsemaid on järgmine: probleem on teistes inimestes, kui nad ainult teeksid asju nii nagu mina, poleks meil probleeme!